FANDOM


Grundmedlemmarna är de medlemmar som varit med i Monte Fjanton ända sedan teamet skapades våren/sommaren 2006, nämligen de som ledde de fyra filmföretagen vid sammanslagningen. Dessa fyra är mer bestämt Basse, som ledde Bassemovies, Felix med Felanien Shortmovies Entertainment, Macke med Mackefilmer och Jeppe med Jeppevision.

De tidiga årenRedigera

Under Monte Fjantons första år fanns en viss hierarki inom teamet där grundmedlemmarna var det "riktiga" teamet, och andra som ville komma in i denna kärntrupp behövde göra ett visst antal filmer och på andra sätt visa sig värdiga för att bli fullvärdiga medlemmar. Detta system var Basses tankebarn. Det kom dock aldrig till riktig användning: de som räknades som nya medlemmar, från "New Wave"-perioden, utkämpade inga blodiga strider för att bli antagna som kärnmedlemmar. Systemet skrotades utan större motstånd efter ett tag, dels för att det var meningslöst och dels för att det var svårt att motivera varför t.ex. Jesper skulle vara en grundmedlem när han inte gjort filmer på flera år, men Johan som gjorde fler och fler filmer bara skulle vara en vanlig medlem.

Nuförtin'Redigera

Grundmedlemmarna har sedan dess mest varit en "historisk" fras. Jeppe har inte varit med i en film sedan 2008, men de tre andra medlemmarna är fortfarande de mest aktiva, och tillsammans med Johan (som har den enda nackdelen att han bort långt iväg) är de den "kärntrupp" som kan sticka ut en dag och göra en film helt random en vacker regnig torsdagsmorgon.

Vem som är medlem i teamet och vem som inte är det är mer luddigt nuförtiden. Är det bara kärnan, de sju medlemmarna från 08-09 - Basse, Felix, Macke, Jeppe, Johan, Viktor och Tomas - som räknas, eller räknas alla som någonsin varit med i en film vi gjort? Nuförtiden lutar det mer åt det senare, eller snarare, alla som på en någorlunda reguljär basis är med i våra filmer räknas som medlemmar. Någon officiell policy finns inte utan det är mest Basse som sitter och svamlar med fingrarna när han skriver denna artikeln.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.